Afspraken

Inschrijving

De inschrijving van een plaatsje in de opvang gebeurt via een dienstverantwoordelijke van kinderdagverblijf Wieltjeshove. Dit is een persoonlijk gesprek op afspraak. Er wordt een inlichtingsfiche ingevuld en de prijs wordt er ook berekend.

Een minimum aanwezigheid van 3 volle dagen per week is vereist om de aanpassing van uw kindje in de opvang gemakkelijker te laten verlopen.

Betaling

De betaling gebeurt via een maandelijkse faktuur. Deze betalingen worden volledig opgevolgd door het kinderdagverblijf Wieltjeshove.

Inbegrepen in de prijs

Niet inbegrepen in de prijs en wordt dus door de ouders meegebracht

Brengen van uw kind naar de opvang

De opvang is open vanaf 7u15. In principe kan je gedurende gans de dag jouw kindje brengen naar de opvang. Gelieve dit toch tijdens de drukke momenten te beperken.Bvb. tussen 11u en 12u (middagmaal) en tussen 15 u en 16 u (vieruurtje). De kindjes die in de opvang aankomen zijn gewassen en aangekleed en hebben hun eerste voeding (ontbijt) reeds gehad. Gelieve ook het afscheid kort te houden zo verloopt de aanpassing voor uw kind gemakkelijker.

Uitwisselen van informatie

Belangrijke informatie i.v.m. de ontwikkeling, voeding, … van uw kind gebeurt mondeling bij aankomst of vertrek van uw kind.

Dit is aanwezig in de opvang voor de kindjes

Varia

Ophalen van uw kind

De opvang is gesloten om 17u30. Gelieve uw kind tijdig af te halen op de opvang (vòòr 17u30). Indien u toevallig er eens niet op tijd kunt zijn vraag ik om mij tijdig te verwittigen. Komt u regelmatig te laat kan een boete of in het ergste geval een schorsing van de opvang worden toegekend. Indien iemand anders van de familie of vrienden uw kindje komt ophalen moet dit op voorhand gemeld worden.

Ziekte

Wanneer uw kindje te ziek is om naar de opvang te komen, gelieve mij tijdig op de hoogte te brengen van zijn afwezigheid. Toedienen van medicatie op voorschrift kan enkel als de dokter een doktersattest heeft ingevuld, andere medicatie (zoals koortswerende middelen) kan enkel als de ouders dit schriftelijk aanvragen door een medische fiche in te vullen. Zieke kindjes kunnen niet terecht in de opvang bij koorts boven de 38,5°, hevige braakneigingen en bij diaree.

Opzegtermijn

Indien de opvang door één of andere reden vroegtijdig wordt stopgezet (bvb. door plots verliezen van werk, …) dient een opzegtermijn van 4 volle weken gerespecteerd te worden. Bvb. Komt uw kindje gemiddeld 3 volle dagen per week dan is de opzeg 4 weken × 3 volle dagen = 12 volle dagen. Wordt uw kindje ziek tijdens de opzegtermijn dan worden de op te zeggen dagen na de ziekte verdergezet.

Huishoudelijk reglement Wieltjeshove

Klik hier, voor het huishoudelijk reglement te downloaden.

Mijn Motto!

Heb je een probleem in verband met de opvang ... vetel het mij meteen !
Ben je tevreden over de opvang ... vertel het verder aan iedereen !